et_pb_section

váš partner v biometanu

Nabízíme možnost rozšířit vaši bioplynovou stanici o upgrading bioplynu na biometan.
Pojďte do toho s námi.

Projekt na klíč

Projekty výroby biometanu ve všech fázích od přípravy a realizace až po spuštění.

Financování výroby

Po vstupní analýze vám poskytneme nabídku financování, kterou společně zvážíme.

Výkup biometanu

Zprostředkujeme mimo jiné i jednání o výkupu biometanu či výkupu záruk původu.

Jsme součástí investiční skupiny EFG, která provozuje první českou bioplynovou stanici dodávající biometan do distribuční soustavy. Máme tak zkušenosti z celého procesu instalace, uvedení do provozu a obchodování biometanu.

Největší potenciál pro výrobu biometanu mají zejména:

  • BPS, které mají možnost navýšení produkce bioplynu.


  • BPS s dosluhujícími nebo problematickými kogeneračními jednotkami.

proč biometan?

Biometan je palivo budoucnosti. Jedná se o obnovitelný zemní plyn, který obsahuje alespoň 95 % metanu a je určený pro vtláčení do distribuční plynárenské soustavy.

Upravený bioplyn na biometan umožňuje výrazně širší možnosti využití např. v dopravě jako BioCNG. Biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu.

Upgrading bioplynu na biometan se provádí technologií membránové separace plynů. Separováním CH4, CO2 a dalších molekul získáváme plyn s obsahem nejméně 99 % metanu. Princip membránové separace je založen na rozdílné průchodnosti molekul plynů membránou.

Schéma bioplynky

naše služby

Nabízíme možnost rozšířit vaši bioplynovou stanici / čističku odpadních vod (ČOV) o upgrading bioplynu na biometan v následujících modelech spolupráce:

Pokud na vaší bioplynové stanici již máte instalovaný ugrading bioplynu na biometan, popřípadě budete zařízení uvádět do provozu v horizontu několika měsíců, nabízíme vám také:

SPOLEČNÝ PROJEKT UPGRADINGU

Instalujeme upgrading u vaší bioplynové stanice. Zajistíme projektovou přípravu, stavební povolení, výběr dodavatelů technologie, instalaci a uvedení zařízení do provozu. Postaráme se také o zobchodování biometanu na trhu.

ODKUP BIOPLYNU

U vaší bioplynové stanice / ČOV instalujeme upgrading bioplynu na biometan – Vy budete dodavatelem bioplynu do upgradingu, my v EFG budeme vlastníkem a provozovatelem upgradingu.

ODKUP BIOMETANU

Zajistíme nejvýhodnější výkupní cenu na trhu pro vámi vyprodukovaný biometan. Pokud budete potřebovat, provedeme vás procesem certifikace biometanu.

Bioplynová stanice & upgrading v Rapotíně

Naše stanice EFG Rapotín BPS pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci asi 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. BPS Rapotín tak vyrobí energií odpovídající spotřebě 2 000 domácností/rok.

 

V Rapotíně umíme zpracovat následující druhy odpadů:

  • Jedlé tuky a oleje
  • Gastroodpady (školní a závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • Odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Kaly

zajímá vás možnost spolupráce?

ozvěte se nám!

10 + 4 =

+420 734 311 335

ČLEN SKUPINY:

logo