Váš partner v biometanu

Jsme první specializovaná společnost, která v Česku realizuje projekty úpravy bioplynu na biometan.

V rámci našich služeb zajistíme projekt ve všech jeho fázích od přípravy přes realizaci až po jeho spuštění. Poskytujeme ucelený řetezec služeb od plánování, financování a realizaci výroben biometanu přes jednání o výkupu biometanu až po výkup záruky původu.

Naše služby ocení provozovatelé všech typů bioplynových stanic (BPS) nebo čistíren odpadních vod (ČOV). Největší potenciál pro výrobu biometanu mají zejména:

1) BPS, které mají možnost navýšení produkce bioplynu

2) BPS s dosluhujícími nebo problematickými kogeneračními jednotkami

3) Zemědělské BPS s rizikem překompenzace (http://www.prekompenzace.cz)

4) BPS, kterým brzy končí provozní podpora (zelený bonus)

5) ČOV, které mají nadprodukci bioplynu

BIOMETAN

Biometan je palivo budoucnosti. Jedná se o obnovitelný zemní plyn, který obsahuje alespoň 95 procent metanu a je určený pro vtláčení do distribuční plynárenské soustavy.

Úpravený bioplyn na biometan umožňuje výrazně širší možnosti využití a dopravu na velké vzdálenosti a je plnohodnotnou náhradou zemního plynu.

Možnosti využití biometanu:

 

 • vtláčení do plynárenské distribuční soustavy
 • ekologická pohonná hmota BioCNG
 • ukládání do tlakových zásobníků BioLNG

BioCNG

BioCNG je ekologická pohonná hmota. Při spalování se produkuje až o 40 % méně emisí v porovnání s ostatními palivy. Má i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li produkována z odpadní biomasy a biologicky rozložitelného odpadu vykazuje až 90 % úsporu emisí skleníkových plynů.

Výroba biometanu

Úprava bioplynu na biometan se provádí technologií membránové separace plynů. Separováním CH4, CO2 a dalších molekul získáváme plyn s obsahem nejméně 99 % metanu. Princip membránové separace je založen na rozdílné průchodnosti molekul plynů membránou.

Membránová separace

Membránová separace je nejlepší způsob úpravy bioplynu na biometan. Funguje na principu prostupnosti molekul polymerovou membránou, kdy molekuly oxidu uhličitého, vody, kyslíku nebo dusíku skrze  membránu prostoupí, zatímco větší molekuly metanu v membráně zůstanou. Umožňuje dosáhnout kvality až přes 99 % metanu.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Projekt výroby biometanu pro vás zařídíme na klíč. V první fázi nabízíme provedení základní analýzy vaší bioplynové stanice a zpracování základní ekonomické analýzy a přehled možností financování. Následně nabízíme komplexní služby projektového řízení.

Úvodní zhodnocení

 • analýza potenciálu využití bioplynu pro výrobu biometanu
 • způsob připojení do plynárenské distrubuční soustavy — určení vhodného přípojného bodu
 • potenciál využití plničky BioCNG — zvolení vhodného typu a dodavatele
 • zpracování ekonomické analýzy a stanovení doby návratnosti

Zpracování projektové dokumentace a technický dozor

 • zpracování hramonogramu

 • příprava a organizace činností pro zpracování dokumentace potřebné k certifikaci TIČR, revizí a podkladů pro kolaudaci – technologie úpravy bioplynu na biometan

 • organizace, řízení a koordinace přípravy projektové dokumentace s autorizovaným projektantem v plynárenství

 • řízení instalace jednotky pro úpravu bioplynu na biometan

 • koordinace činností subdodavatelů stavební části projektu – stavba těžebního plynovodu, příprava stavební plochy pro technologii a její zapojení do systému bioplynové stanice

Inženýring

 • vyřízení uzemního rozhodnutí a stavebního povolení
 • vyřízení povolení pro připojení těžebního plynovodu (rezervace kapacit dodávek biometanu, smlouva o připojení)
 • zadání výběrových řízení dle platných předpisů
 • jednání s potenciálními dodavateli
 • certifikace

DOTAČNÍ SLUŽBY A FINANCOVÁNÍ

 • volba vhodného dotačního programu

 • zpracování žádosti o dotaci

 • právní poradenství a revize smluv

 • ekonomické poradenství

 • možnost financování ze zdrojů naší mateřské společnosti

Výkup biometanu

 • vedení jednání o výkupu biometanu

 • zajistíme nejvýhodnější výkupní cenu na trhu

 • vykupujeme záruky původu nejen z biometanu ale i z elektrické energie z obnovitelných zdrojů

REFERENCE

TYP BPS:

KAPACITA BIOPLYNU:

PRODUKT:

INSTALACE:

ODPADÁŘSKÁ

260 Nm³ / hod.

BIOMETAN 

vtláčení do distribuční soustavy 

150 Nm³ / hod.

09/2019

Napsali o nás

KONTAKT

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU S NAŠÍM ODBORNÍKEM:

sekretariat@ef-group.cz

+420 608 424 545

SÍDLO:

Jihlavská 1558/21

140 00 Praha 4 — Michle

IČ: 06755313

ČLEN SKUPINY: